Spürst du es in ihrer Nähe? – Érzed-e közelében?
Spürst du das Knistern der Funken? – Érzed-e szikrák ropogását?
Tust du es nicht, ist es keine Liebe. – Ha nem, akkor az nem szeretet.
Und alles was bleibt, – S mindaz ami marad,
Ist bloß Wunsch der Triebe. – Csupán ösztönök vágya.