E szavakkal kelek minden reggel.
S aztán kérdem, hisz melyeket is,
tán oly sok nincs, mit elkövettem?
Vagy azokat, melyeket eddig még nem?
Igen, s vak rettegéssel ezek töltenek el.